Univerza v Ljubljani se bo z novim informacijskim sistemom SAP pridružila svetovni eliti univerz

Univerza v Ljubljani bo z uvedbo SAP S/4HANA poenotila poslovanje rektorata in vseh svojih 26 članic, ki sedaj uporabljajo poslovne informacijske sisteme sedmih različnih ponudnikov.

LJUBLJANA, 28. maj 2019 – Univerza v Ljubljani se z uradnim začetkom projekta APIS (Akademski poslovni informacijski sistem) pridružuje več kot 350 univerzam po svetu, ki za podporo pri poslovanju uporabljajo poslovni informacijski sistem SAP, in bo med prvimi, ki bodo uvedle najsodobnejše poslovne tehnologije SAP S/4HANA. S projektom uvedbe bodo v sodelovanju s podjetjem Sapphir, d. o. o. poenotili poslovanje rektorata in vseh svojih 26 članic, ki sedaj uporabljajo poslovne informacijske sisteme sedmih različnih ponudnikov. Podprli bodo celotno poslovanje ter upravljanje s kadri za več kot 5.700 zaposlenih, sistem pa bo povezan z mnogimi zunanjimi informacijskimi rešitvami in storitvami. Celotna naložba v vrednosti 2,4 milijona evrov bo potekala v štirih projektih. Rektorat ter prvih šest fakultet bodo novi poslovni sistem pričeli uporabljati 1. maja 2020, zadnja dva projekta pa bosta zaključena 1. aprila 2022. Na univerzi pričakujejo, da bodo zaradi poenotenja informacijskih rešitev in poslovnih procesov ter SAP-ove licenčne politike znatno znižali stroške vzdrževanja, posodabljanja in dopolnjevanja programske opreme.

»Uvedba poslovnega informacijskega sistema SAP S/4HANA na Univerzi v Ljubljani je za SAP Slovenija pomemben mejnik. Potrjuje, da gre za odlične globalne rešitve ne le za gospodarstvo ampak tudi za javni sektor. Čestitamo našemu partnerskemu podjetju Sapphir, ki je projekt pridobilo tudi zaradi visokih kompetenc, potrjenih na največjih projektih uvedbe SAP-ja, kot sta recimo Petrol in Finančna uprava Republike Slovenije. Prepričani smo, da bo projekt APIS že kmalu pokazal, koliko otipljivih koristi prinesejo SAP-jeve inteligentne tehnologije v poslovanje javne ustanove,« je povedal Gregor Potočar, direktor SAP SEE.

Glavni poslovni cilj prenove je poenotenje poslovanja na finančno-računovodskem in kadrovskem področju ter posodobitev in dvig kakovosti informacijske podpore, ki jim postavlja vse več razvojnih omejitev. Številne razlike pri izvajanju poslovnih procesov prek sedmih različnih informacijskih sistemov v tako velikem in heterogenem organizacijskem sistem, kot je univerza, zmanjšujejo transparentnost in učinkovitost poslovanja.

»Poslovni informacijski sistem SAP je izrazito naravnan h konvergenci procesov in informacijske podpore poslovanju, kar veliki organizaciji, kot je Univerza v Ljubljani, prinese enotnost in transparentnost poslovanja ter organizacijske in finančne koristi,« je dejal Primož Gričar, direktor razvoja v podjetju Sapphir. »Velika prednost, ki jo bo univerza pridobila z uvedbo novega poslovnega informacijskega sistema, je SAP-ova licenčna politika, ki v sklopu vzdrževalne pogodbe uporabniku omogoča pridobivanje novih funkcionalnosti in različic programske opreme ter najsodobnejše tehnologije in poslovne inovacije na svetovni ravni.«

Na javnem razpisu »Dobava in vzdrževanje poslovnega informacijskega sistema Univerze v Ljubljani« so izbrali podjetje Sapphir, d. o. o.. Gre za vodilnega oziroma enega od večjih uvajalcev poslovnih informacijskih sistemov SAP v Sloveniji in jugovzhodni Evropi. Njegove uspešne reference uvedbe in vzdrževanja ter nadgradnje SAP segajo v velike organizacije, kot so Petrol, Krka, Kolektor, Pivovarna Laško Union, Finančna uprava RS, Javni holding Ljubljana …

S projektom APIS Univerza v Ljubljani pridobiva moderen poslovni informacijski sistem SAP S/4HANA, s katerim bo na enem mestu izvajala poslovne procese za rektorat in vse fakultete. Naložba bo univerzo podprla pri vzpostavitvi inteligentnega poslovanja, ki temelji na podatkih in informacijah za odločanje ter avtomatiziranih procesih, kar ji bo omogočilo, da se osredotoči na svoje osnovno poslanstvo, razvoj in optimalno uporabniško izkušnjo.

V sklopu enovitega sistema bodo obvladovali finance in računovodstvo, kontroling, nabavo in materialno poslovanje, prodajo, delovne tokove, projekte, upravljanje z matičnimi podatki ter poslovno poročanje. Kot organizacija s prek 5.700 zaposlenimi so posebno pozornost namenili doseganju odličnosti prek učinkovitega upravljanja s kadrovskimi viri. Celovita kadrovska rešitev znotraj poslovnega informacijskega sistema bo podpirala temeljne kadrovske procese, na primer vodenje evidence kadrov, evidence prisotnosti ter obračuna plač, potnih nalogov in zakonskega poročanja. Uvedli bodo tudi napredne pristope pri kadrovskem vodenju, kot so organizacijski menedžment, razvoj in ocenjevanje zaposlenih, vodenje evidence izobraževanj, portal za zaposlene in portal za zaposlovanje.

Nazaj

Kontakt

Sapphir d.o.o.
Šmartinska cesta 56
1000 Ljubljana
Slovenija

ID za DDV: SI32452993
Matična številka: 1507699
IBAN: SI56 0316 0100 0818 619Telefon: +386 1 4235 146
Telefaks: +386 1 4235 146