SAP Industrijska rešitev za oskrbovalna podjetja je dodatek k sistemu SAP ERP, ki omogoča informacijsko podporo oskrbovalnim procesom v podjetjih, ki dobavljajo in prodajajo energente in komunalne dobrine (dobava pitne vode, odvajanje in čiščenje odpadnih voda). Omenjena rešitev se uporablja za obračun storitev in trgovskega blaga velikim kupcem (gospodarstvo) in  gospodinjstvom. Ključni procesi SAP IS-U so:

  • Upravljanje z matičnimi podatki,
  • Menjava in overjanje merilnih naprav,
  • Odčitavanje merilnih naprav,
  • Upravljanje z energijskimi podatki,
  • Trgovanje z energenti,
  • Napredna merilna infrastruktura in pametni števci,
  • Finančni saldakonti,
  • Obračun in izdaja računov,
  • Odnosi s strankami,
  • Podpora mobilnim procesom.

Podjetje Sapphir d.o.o. je avtor integracije rešitve SAP IS-U v slovenski sistem izmenjave podatkov med dobavitelji in SODO-m.

Upravljanje z napravami

Z različnimi postopki upravljamo s tehničnimi podatki, instalacijami, odčitavamo in menjamo merilne naprave.

Obračun in izdaja računov

Izvajamo lahko obračun dobave in storitev, ki jih izvaja oskrbovalno podjetje. Na razpolago je veliko različnih načinov obračuna in preverjanj obračunanih količin.

Trgovanje z energenti

SAP EPM (Energy portfolio management) nudi podporo nabavi energentov in upravljanju z energijskim portfeljem podjetja. Energijo se kupuje v širokem naboru produktov in od različnih dobaviteljev na trgu za katerega je značilno močno nihanje cen.

Kontakt

Sapphir d.o.o.
Šmartinska cesta 56
1000 Ljubljana
Slovenija

ID za DDV: SI32452993
Matična številka: 1507699
IBAN: SI56 0316 0100 0818 619Telefon: +386 1 4235 146
Telefaks: +386 1 4235 146