slovensko | english   Išči
Rešitve   Storitve   Reference   Projekti
 
Slovenija
Izkaznica družbe

IZKAZNICA DRUžBE

 

Osebna izkaznica družbe Sapphir d.o.o.

Ime družbe:

Sapphir Management Consulting d.o.o.

Skrajšano ime družbe:

Sapphir d.o.o.

Organizacijska oblika:

družba z omejeno odgovornostjo

Standardna klasifikacija dejavnosti:

70.220

Glavna dejavnost družbe:

Informacijsko in poslovno svetovanje

Sedež družbe:

Rožna dolina, cesta I/15
1000 Ljubljana
Slovenija

Registracija:

družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka registrskega vložka 1/32991/00

Znesek osnovnega kapitala:

62.594,00 EUR

Matična številka:

1507699

ID številka za DDV:

SI32452993

Transakcijski račun:

03160-1000818619 pri SKB d.d.

IBAN:

SWIFT CODE:

SI56 0316 0100 0818 619

SKBASI2X

Spletna stran:

http://www.Sapphir.si

Direktor družbe:

mag. Mihael Klančnik

Organi družbe:

skupščina družbenikov

Lastniška struktura Sapphir:

slovenski družbeniki

E-pošta:

office@sapphir.si

Telefon:

h.c. +386 1 4235 146

Telefaks:

00386 1 4235 146